Theotokos "Healer" icon

Regular price $ 22.00
Orthodox icon of our Most Holy Theotokos the "Healer"