Theotokos Pelagiotissa (of the Sea) icon (2)

Regular price $ 22.00
Orthodox icon of the Most Holy Theotokos of the Sea, Thalassine (2).