Theotokos "Platytera" icon (2)

Regular price $ 19.00
Orthodox icon of the Most Holy Theotokos "Platytera" (2). Contemporary fresco