Theotokos of Chilandari Monastery icon (detail)

Regular price $ 19.00
Orthodox icon of Theotokos (detail). Copy of an icon of 13 cent. Chilandari Monastery Mount Athos.