Theotokos "Joy of all who sorrow" icon

Regular price $ 19.00
Old orthodox icon of Theotokos Joy of All who sorrow, Our Lady of Sorrows, copy of an icon of 16 century, Pantokratoros Monastery Mount Athos Greece.