Theotokos icon (3)

Regular price $ 19.00
Orthodox icon of Theotokos (Virgin Mary, Panagia), 15 cent.