Theotokos "Enthroned" icon (5)

Regular price $ 19.00
Orthodox icon of the Most Holy Theotokos "Enthroned" (5), 14th century, Grigoriou Monastery Mount Athos. The sizes on this icon are approximate.