Theotokos "Chryse" icon

Regular price $ 22.00
Orthodox icon of Theotokos "Chryse" (Golden).