St. Theodosia icon

Regular price $ 18.00
Orthodox icon of Saint Theodosia. Icon of 14th cent. Monastery of Saint Catherine, Sinai Egypt.