Ss. Porphyrios, Paisios and Iakovos icon

Regular price $ 22.00
Orthodox icon of the saints Porphyrios, Paisios and Iakovos. Contemporary icon