"Odegetria" icon (12)

Regular price $ 20.00

Orthodox icon of our Most Holy and Ever Virgin Theotokos "Odegetria" icon (12)