"Odegetria" icon (18)

Regular price $ 20.00
Orthodox icon of our Most Holy Theotokos "Odegetria" icon (18). Copy of an icon of 18 cent, Crete.