"Odegetria" icon (15)

Regular price $ 18.00

Orthodox icon of our Most Holy and Ever Virgin Theotokos "Odegetria" icon (15).