"Odegetria" icon (11)

Regular price $ 20.00
Orthodox icon of our Most Holy and Ever Virgin Theotokos "Odegetria" icon (11)