Lamentation icon (2)

Regular price $ 19.00
Orthodox icon of Lamentation or Deposition, Epitaphios, Epitafios (2), by Theophanis the Cretan (1535), Stavronikita Monastery, Mount Athos. u00a0