St. Anastasia the Patrician of Alexandria icon

Regular price $ 28.00

Orthodox icon of Saint Anastasia the Patrician of Alexandria.

Commemorated March 10th.