Theotokos "Chryse" icon

Regular price $ 21.00
Orthodox icon of Theotokos "Chryse" (Golden).

You may also like